Werkwijze

Sensitherapie is gericht op:

  • het weghalen van gifstoffen uit het lichaam,
  • het stoppen met toevoegen van gifstoffen in het lichaam,
  • het wegnemen van oorzaken en
  • het genezingsverwerkingsproces op gang brengen.

Dit met als doel om je weer volledig in je kracht te zetten.

Om dit proces een vervolg te geven voor het handelen in het dagelijks leven kan ergotherapie een goede vervolgtherapiemogelijkheid zijn (zie www.praktijkwolbers.nl)

Tijdens de behandeling wordt een individueel behandelplan opgesteld met behulp van een biosensor en een vast protocol. De voor jou op dat moment geschikte behandelmethoden en technieken worden bepaald en toegepast.

Voor de behandelmethoden en technieken, zie behandelmethoden.

De eerste behandeling duurt vaak 90 tot 120 minuten. De hierop volgende behandelingen zijn afhankelijk van de klachten korter van duur.

Na 3 tot 6 behandelingen is meestal het gewenste resultaat bereikt.De therapie is complementair aan andere vormen van therapie en de reguliere gezondheidszorg. 

Ergotherapie

Ik behandel kinderen en volwassenen die met name last hebben van de verwerking van de zintuigelijke prikkelverwerking. Denk hierbij aan overgevoeldigheid voor prikkels waardoor er klachten kunnen ontstaan zoals concentratie problemen, burn-out, niet stil kunnen zitten, snel geirriteerd zijn, moeite met emotieregulatie, moeite met fijne motoriek, etc.

Ik heb hiervoor meerdere scholingen gevolgd, waaronder sensorische prikkelverwerking en reattach.

Hoe werkt ReAttach therapie?

ReAttach is een kortdurende en niet talige vorm van therapie gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Tijdens de therapie werk je aan je zelfbeeld in relatie tot de belangrijkste personen in je leven en leer je spanning en gebeurtenissen te relativeren.

De kracht van de behandelingen is dat beide therapievormen complementair gebruikt worden.