Werkwijze

Sensi-therapie is gericht op:

  • het weghalen van gifstoffen uit het lichaam,
  • het stoppen met toevoegen van gifstoffen in het lichaam,
  • het wegnemen van oorzaken en
  • het genezingsverwerkingsproces op gang brengen.

Dit met als doel om je weer volledig in je kracht te zetten.

Om dit proces een vervolg te geven voor het handelen in het dagelijks leven kan ergotherapie een goede vervolgtherapiemogelijkheid zijn (zie www.praktijkwolbers.nl)

Tijdens de behandeling wordt een individueel behandelplan opgesteld met behulp van een biosensor en een vast protocol. De voor jou op dat moment geschikte behandelmethoden en technieken worden bepaald en toegepast.

 Biosensor

Voor de behandelmethoden en technieken, zieĀ behandelmethoden.

De eerste behandeling duurt vaak 1 tot 2,5 uur. De hierop volgende behandelingen zijn afhankelijk van de klachten korter van duur.

Na 1 tot 4 behandelingen is meestal het gewenste resultaat bereikt.De therapie is complementair aan andere vormen van therapie en de reguliere gezondheidszorg.