Profiel

Marjan Wolbers

Na mijn middelbare school heb ik de studie medische biologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen gevolgd. Na mijn afstuderen kreeg ik een commerciële baan binnen een farmaceutische industrie. Vijf jaren heb ik hier gewerkt, toen werd het tijd voor een nieuwe stap.

Voor mij gold duidelijk het motto:’geld (en commercie) maakt niet gelukkig’. Ik wilde dichter bij de mens staan en meer voldoening uit mijn werk halen. Een omscholing tot ergotherapeut was het gevolg. Sinds 1998 ben ik werkzaam als kinderergotherapeut binnen een revalidatiecentrum. Het werken met kinderen en ouders is heel dankbaar. Ik kan daadwerkelijk iets voor mensen betekenen, maar ik voelde dat er naast het praktische werken nog meer was. Ik had behoefte aan meer diepgang.

Mijn grote interesse in de alternatieve en de complementaire hulpverlening was altijd al aanwezig. Ik ontdekte dat ik zelf hoog sensitief ben en deze last werd een kwaliteit die ik tot de dag van vandaag inzet. Ik werk intuitief en als medium. Ik heb mij op meerdere fronten bijgeschoold op dit gebied en maak ik nog steeds verrassende ontwikkelingen en resultaten mee. De combinatie van ergotherapie en sensitherapie is prachtig en aanvullend. Mijn eigen levenservaring, sensitiviteit en langdurige werkervaring geven meteen diepgang in de behandelingen. Het streven is om tijdens het behandeltraject handvatten mee te geven voor thuis, zodat je jezelf kan helpen en het zelfgenenzend vermogen leert aanspreken.